Biuro

Certyfikat SSL – co to jest i po co?
Certyfikat SSL jest cyfrowym dokumentem tożsamości wymienianym w pierwszej fazie połączenia serwera i przeglądarki WWW. Dokument taki zawiera informacje takie jak: nazwę właściciela certyfikatu; nazwę wydawcy certyfikatu; publiczny klucz właściciela dla algorytmu asymetrycznego; cyfrowy podpis wystawcy certyfikatu; okres ważności; numer seryjny; Dzięki certyfikatowi wszystkie dane przesyłane pomiędzy przeglądarką a serwerem są szyfrowane, a więc ryzyko odczytania ich przez nieupoważnione osoby spada do minimum.

Odsłony: 415